HUSREGLER

Husregler i Tinghuset pr. 16. feb. 2015

Generelt

Holstebro kommune har det overordnede ansvar for drift og administration af lokalerne.

Brugere

 • Tobaksrygning er forbudt inden døre i hele bygningen.
 • Stærk alkohol er ikke tilladt i huset. Der må i forbindelse med særlige arrangementer derfor kun sælges og indtages øl, vin og såkaldte ”alkohol-sodavand”.
 • Køb samt indtagelse af alkoholiske drikke må ikke finde sted af unge under 18 årDer kan forlanges fremvisning af ID.
 • Personer, som er synligt berusede og/eller er påvirket af euforiserende stoffer, har ikke adgang til huset.
 • Ingen former for euforiserende stoffer må medbringes eller indtages og er dermed bandlyst i huset. Overtrædelse vil medføre politianmeldelse samt øjeblikkelig bortvisning.
 • Den, der booker lokalet, er ansvarlig for, at husreglerne overholdes.

Lokaler og booking

 • Lokalerne kan bruges af foreninger eller af grupper som gennemfører beskrevne projekter.
 • Lokalerne må ikke benyttes til private formål som for eks. private fester og lign.
 • Lokalerne må ikke bruges til privat overnatning.
 • Lokalerne skal være opryddet, når de forlades, ellers kan det medføre karantæne.
 • Booking foregår online via AktivHolstebro.

Udstyr og inventar

 • Der må opholde sig 149 personer i Tingsalen.
 • Der findes i Tinghuset 10 runde borde og to store runde borde samt 60 stole, som kan benyttes ved arrangementer.
 • Teknisk udstyr og inventar, som er fast i lokalerne må ikke fjernes herfra og må kun benyttes efter formålet. Overtrædelse heraf kan medføre karantæne eller bortvisning.
 • Skader opstået på inventar eller teknisk udstyr skal straks meddeles til den ansvarlige.
 • Ved forsætlig skade eller uforsvarlig omgang med inventar og teknisk udstyr forbeholder Holstebro Kommune sig ret til fuld erstatning af det ødelagte.
 • Holstebro Kommune er ikke forsikret i forhold til privatejede genstande.