FORMÅL

FORMÅL for Kulturforeningen Tinghuset

Foreningens formål er at samle egnens borgere om et bredt spektrum af kreative og musikalske folkeoplysende aktiviteter og at give mulighed for at udtrykke sig ved disse kulturelle arrangementer.

Dette kan bl.a. gøres ved:

  • at fungere som en paraplyorganisation for husets foreninger og for Holstebro Musikskole
  • at afholde kulturelle aktiviteter f.eks. musikalske arrangementer, kulturfestivaler indenfor dans, drama teater og kunst
  • at ivre til kreativt virke både selvstændigt og sammen med andre
  • at arrangere f.eks. musikfestivaler, filmfestivaler for børn, unge og voksne borgere.
  • at støtte afvikling af kunstudstillinger, foredrag, kurser mm.
  • at repræsentere og samle et meget bredt spekter af befolkningen
  • at  samarbejde med professionelle og amatørkunstnere både fra ind- og udland
  • at være årvågen mht. til at tage nye initiativer i kreative og musiske aktiviteter – ”Thi evig stilstand er død”
kulturforeningen Tinghuset har til formål at berige borgerne i Ulfborg og opland med bl.a. musikalske arrangementer
Stemningsbillede fra koncert i Tinghuset.