Formål for Kulturforeningen Tinghuset:

Foreningens formål er at samle egnens borgere om et bredt spekter af kreative og musiske, folkeoplysende aktiviteter og at give mulighed for at udtrykke sig ved disse aktiviteter.

Dette kan bl.a. gøres ved:

  • at fungere som en paraplyorganisation for husets foreninger og for Holstebro Musikskole
  • at afholde kulturelle aktiviteter f.eks. musikalske arrangementer, kulturfestivaler indenfor dans, drama teater og kunst
  • at ivre til kreativt virke både selvstændigt og sammen med andre
  • at arrangere f.eks. musikfestivaler, filmfestivaler for børn, unge og voksne borgere.
  • at støtte afvikling af kunstudstillinger, foredrag, kurser mm.
  • at repræsentere og samle et meget bredt spekter af befolkningen
  • at  samarbejde med professionelle og amatørkunstnere både fra ind – og udland
  • at være årvågen mht. til at tage nye initiativer i kreative og musiske aktiviteter – ”Thi evig stilstand er død”

Hvem er vi?

Vi er en bestyrelse bestående af Samal Lamhauge (formand), Finn Lange (næstformand), Gitte Hansen (kasserer), Martin Ibsgaard (menigt medlem) og Annica Mårtensson (menigt medlem).